Informacija

Prekių pirkimo – pardavimo “Vyno kelio’’ (vynokelias.lt) internetinėje parduotuvėje taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekės pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus, kad teigiama, kad „Sutinku su pirkimo sąlygomis“), yra šalutinis privalomas teisinis dokumentas, nustatomas pirkėjas ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimas prekių apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavėjų vynokelias.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles.
1.3. Pirkti vynokelias.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę veikti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 20 metų, juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. vynokelias.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė vynokelias.lt perkant prekes, ir, yra būtinybei, atskleisti jų tretiesiems asmenims, kai reikia užsakymų įvykdymui, duomenų tvarkymui arba vynokelias.lt veiklos planavimui ir analizei. Duomenys apie interneto parduotuves Pirkėjas ir lankytojai yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“.
3.2. vynokelias.lt nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad vynokelias.lt patvirtino užsakymą nuo momento, kai pradėjo jį veikti.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę nusipirkti vynokeliasa.lt interneto parduotuvėje šių Taisyklių ir interneto parduotuvių nustatytą tvarką.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarančios su vynokelias.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai arba „Pardavėjų raštu“ (elektroniniu paštu, nurodydamas puslapių grąžinimo prekes ir jos užsakymų numerius) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos , išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl
4.2.1. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
4.2.2. alkoholinių gėrimų įsigijimo;
4.2.3. Prekės, kurias buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
4.2.4. maisto produktų, jei pirkėjų buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekės ir nebuvo pasibaigiančių prekių tinkamumo naudotis terminais;
4.2.5. prekės, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes, įskaitant greitą produktų tipą ir produktus, kurie gali būti atliekami baigiant;
4.2.6. kitais atvejais, kai pirkimas – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymą.
4.3. Numatyta kita Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas turi priimti šias prekes. Taisyklių nustatyta tvarka ir mokama už jas sutartą sumą.
5.2. Jei pasikeitė Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo pakeisti visus juos atnaujintus.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai, ar pardavėjas skyriuje „Kontaktai“ nurodė susisiekimo priemonėmis.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis vynokelias.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5.5. Jei pirkėjas, prekių pristatymo metu, turi būti priimtas svarbiausias dalykas, pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei pirkėjas bando pakenkti internetines parduotuves, darbo stabilumas ir saugumas ar pažeidimas yra jūsų įsipareigojimai, „Pardavėjas turi teisę atšaukti ir be apribojimų apriboti ar sustabdyti„ ugnį “naudotis interneto parduotuvėmis arba išskirtiniais atvejais panaikinti„ Pirkėjo registraciją “.
6.2. „Susidarius svarbioms aplinkybėms“, „Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti interneto parduotuvių veiklą, nei iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei pirkėjas pasirinko pristatymo būdus „Atsiėmimas parduotuvėje“, prekių neatsiima (ir / ar neapmoka) per 3 (tris) darbo dienas. .
6.4. vynokelias.lt turi teisę atsisakyti sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmeniui, kuri, remiantis šia taise, neturėjo teisės sudaryti sutarties.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose „Taisyklėse“ ir „internetinėje parduotuvėje“ nustatytose vietose sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinėmis parduotuvėmis vynokelias.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėjimo pristatyti Pirkėjų užsakytų prekių, įsipareigojimų pasiūlymų analogiškas ar kiek žinomas savo savybėmis panašių prekių. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savą savitarną, tokią pačią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėjus pinigus už 3 (tris) darbo dienas, jei buvo atliktas ir atliktas apmokėjimas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą interneto parduotuvių registracijos formą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatymo atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Vynokelias.lt pasilieka teisę keisti kainų pokyčius mokesčių dydžiams.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vieną iš šių būdų:
8.3. Apmokėjimas per el. bankininkystę – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito tokiu elektroniniu bankininkyste, tarpininkaujant Paysera elektroninių mokėjimų platformą.
8.4 Apmokėjimas banko kortelėje internete „Vyno kelias“ parduotuvėje.
9. Prekių pristatymas
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui 1-3 darbo dienos. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba vykdoma išankstinė prekių prekyba. „Kartu Pirkėjas sutinka“, „Force Majeure“ aplinkybių atveju išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėlėti. Prekės, supakuotos, kaip dovanos, pristatomos tik Vilniaus mienėje arba gali būti atsiimamos „Vyno kelio“ parduotuvėse: Dariaus ir Girėno 40, Vilniuje (per 1-2 darbo dienas), prieš tai pasiskambinant tel. +370 610 44 302

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigodamas nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis turi prekių, kurias negalima priimti, o kitoms prekėms pateikiamas nurodymas, atsižvelgiant į kitus pirkėjų pateikiamus duomenis, Pirkėjų neturi teisės reikšti Pardavėjų pretenzijų dėl prekių pristatymo skirtingais subjektais.
9.4.1. Pirkėjas turi garantuoti priimančiojo asmens amžių (ne jaunesnis nei 20 metų).
9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija:
9.6.1. Prekių pristatymas yra nemokamas, jei užsakymo dydis yra didesnis nei 50 eurų. Pristatymui į Kuršių Neriją taikomas papildomas 12 e mokestis. Dėl kelionių dėmesio išleidimo vyno bei gurmaniškų produktų šventinių rinkinių juos pristatome tik Vilniaus mieste.
9.6.2. Negavę siuntos, prašome susisiekti telefonu +370 610 44302 arba el. paštu info@vynokelias.lt
9.7. Tuo atveju, kai pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka tinkamai apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo kainas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjų už prekes sumokėtų pinigų.
9.8. Jei nėra galimybių užsisakyti prekių pristatyti vieną siuntą, tai ‘’ Vyno kelias ’’ turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
9.9. Užsakytas prekes galima atsiimti nemokamai „Vyno kelio“ parduotuvėse: Dariaus ir Girėno 40, Vilniuje (per 1-2 darbo dienas), prieš tai pasiskambinant tel. +370 610 44 302
9.10. Visais atvejais „Pardavėjas“ atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės nėra pirkėjų pristatomos arba pristatomos ne dėl Pirkėjo kaltinimų arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.11 Jei tarp pirkėjų užsakytų prekių yra alkoholiniai gėrimai, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinktą laiko lango ribą Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., Kurie alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienas vynokelias.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančių prekių aprašyme.
10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės turi savo spalvą, forma ar kitokiais parametrais gali būti neatitikta realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamų vaizduoklio ypatybių.
10.3. Tuo atveju, kai parduodamas tam tikros prekės rūšies daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
10.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam reikia suteikti realią galimybę tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymėtos specialios perspektyvos ženklų arba parduodamos su sąlyga, kai užsakomos prekės bus atsiimtos Vyno kelio parduotuvėje.
10.5. Prekės, kurios turi gamybos ydą (pvz., Vyne esanti kamščio yda), gali būti grąžinamos, tačiau su sąlyga, kad Pirkėjui skirtos grąžinti pardavėjui per 3 darbo dienas. Pardavėjui pripažinti, kad prekė turi gamybos ydą, prekė gali būti pakeista į tą pat arba analogišką prekę.
11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formą, kuria pateikiama duomenų teisinė medžiaga. Jei pirkėjas nepateikia registracijos formų tiksliųjų duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to, kad atsiradousius padarinius. Pirkėjas internete esančioje vynoklelias.lt parduotuvėje, užpildydamas registracijos formą patvirtino, kad yra ne jaunesnis kaip 20 metų ir prisiima visus galimus su šiuo fakto nuginčijimu ir iš to kylančiomis pasekmėmis, kurias reikia pateikti.
11.2. „Pirkėjas atsako už veiksmus“, atlikęs šį internetinį parduotuvę.
11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų tinkamumą tretiesiems asmenims. Jei vynokelias.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokių atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, tvarkingas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo ir suteikta.
11.5. Jei „Pardavėjo internetinėje parduotuvėje“ yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, „Pardavėjas nėra atsakingas už dešimties esamų duomenų apie vykdomą veiklą, šių tinklapių neprižiūrėjimą, nekontroliuojamų ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujamų.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12. Apsikeitimas informacija
12.1. „Pardavėjas visus pranešimus siunčia“ Pirkėjo registracijos formoje pateikimo elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visais pranešimais ir klausimais pranešė Pardavėjo interneto parduotuvių skyriuje „Kontaktai“ nurodytas susisiekimo priemonės.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šių taisyklių pagrindu kylančių santykių taikymas LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdai. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
„Taisyklės atnaujintos 2020 10 01“